Urządzenie Fiveriders

ATINEX, s.r.o.Die Gesellschaft wurde in diesem Jahr wie Verbindung der langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen im Gebiet der Konditions- und Stärkungsmaschinen gegründet. Ihre Vertreter sind auf dem inländischen und auch auf dem europäischen Markt nicht unbekannt.

Im Laufe der Jahre erfunden sie, entwickelten und auf den Markt die Maschine ROLLETIC brachten, die wirkt als Massagemaschine, und die als eine der wenigen die Figur formen kann, die problematischen Partien festigt und die Cellulite ermäßigt. Unter anderen Maschinen und Geräten lässt sich erwähnen SCHODDER und andere. Dank dieser Erfahrungen, die wir als Bausteine der Gesellschaft nennen können, ist es gelungen, sehr fixe und stabile Firma zu schaffen.   
Die gesamte Entwicklung und nachfolgende Produktion ist unter der strengen Aufsicht von Physiotherapeuten durchgeführt und jedes Produkt entspricht den strengen europäischen Normen.
Klienci

Warunki ogólne  ATINEX, s.r.o.
Formularz zamówienia.pdf
Linki

Witryny sieci Web
Studia fiveriders maszynowe
Copyright © 2012  ATINEX, s.r.o     All Rights Reserved                                                                                                                                                             Webdesign & created by W&G Studio LucziDesigne

Dlaczego urzšdzenie Fiveriders?

 
* Urzšdzenie umożliwia kompleksowe ćwiczenie na jednej maszynie.
 
 
* Podczas poszczególnych ćwiczeń można wzmocnić wszystkie mięœnie ciała.
 
 
* Wzmocnienie i aktywny ruch sš podstawš do idealnego modelowania sylwetki i utraty masy ciała. To urzadzenie jest połšczeniem obu tych elementów. Twoje ciało pozostaje w ruchu, ale i tak ma czas na rozcišganie, rozluŸnienie mięœni, czy wypłukanie kwasu mlekowego.
 
 
* Słuchaniem muzyki urzšdzenie motywuje do tzw kroku tanecznego, jednoczeœnie się relksujšc zaczynamy bedziej angażować mieœnie, niż przy swiadomych i kontrolowanych ruchach.
 
 
* Kołyszšcy ruch jest zabawnš formš ćwiczenia i uwalnia endorfiny. Sš to hormony szczęœcia, które potrafiš stymulować Twoje emocje, dzięki czemu dochodzi do znacznie szybszego procesu spalania. Ten hormon jest tym, co nas rozœmiesza i czyni szczęœliwszymi. Powišzany jest z adrenalinš, która może nas pobudzić do wielkich rzeczy i daje energię.
 
 
* Urzšdzenie nie męczy stawów. Ruch poœlizgowy jest bez twardego depnięcia. Stawy pracujš bez końcowego efektu uderzenia, ruch jest zrównoważony, miękki. Klient może sam sobie okreœlić granicę, gdzie ćwiczenie zakończy.
 
 
* Urzšdzenie pozwala na jednorazowy bšdŸ cykliczny trening z trenerem lub umożliwia samodzielne ćwiczenie podczas słuchania muzyki. Może stać w siłowniach lub w studiach ukierunkowanych na pracę z ciałem.
 
 
* Urzšdzenie jest łatwe w obsłudze i szybko można zrozumieć ćwiczenia wykonywane na nim. Nawet jeœli ćwiczšcy będzie się tylko huœtać czy wykonywać proste poœlizgowe ruchy, tym ruchem i tak wykona kilka tysięcy kroków za godzinę ćwiczenia i dla siebie zrobi duży kawałek roboty. PóŸniej dodaje poszczególne ćwiczenia i tym poprawia swojš kondycję fizycznš
Połącz się z nami

Facebook
Youtube
Mogą być użyteczne

W&G Studio LucziDesigne
Sitemap
DOM FIVERIDERS ĆWICZENIE CENNIK GALERIA ZDJĘĆ KONTAKT
facebook
video